MEC A


Horizontální odstředivá čerpadla - jednostupňová

Vyrobena z litinovým oběžným kolem a ocelovou hřídelí. Mohou být připojena k oběma vznětovým motorům a elektrickým motorům s 2 a 4 póly.

Mechanické ucpávky jsou k dispozici. Zvláště univerzální čerpadlo, které se používá k čerpání vody v průmyslovém použití a pro požární účely.
Čerpadlo odpovídá směrnici / 125 2009 / ES (EcoDesign - ERP).

Průtok do: 130 l / s
Dopravní výška do: 140 m
Příkon do: 132 kW